AKADEMİK ÖZGÜRLÜK VE SORUMLULUK BİLDİRGESİ

Bu bildirgenin amacı; bilginin ve insan kaynaklarının kaynağı olarak kabul edilen üniversitelerin kendi özerk yapısı içerisinde akademik özgürlük ve sorumluluk ilkelerine yönelik olarak benimsediği, onayladığı ve uyguladığı evrensel normları imza altına almaktır.

Bu bildirgenin arka planında; Birleşmiş Milletler’in 1948 yılında kabul ettiği “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”, 1988 yılında Bolonya’da 388 farklı üniversite rektörünce imzalanan “ Magna Charta Universitatum” bildirgesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa Birliği (AB) ayrımcılık yasağı yönergeleri ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu yer almaktadır.

Geleneksel misyonu içerisinde, kamu yararına bilgi üretmek ve o bilgiyi yaymakla yükümlü olan üniversitelerin eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerindeki gücü, tümüyle özerk yapısına bağlıdır. Bu özerk yapı içerisinde üniversitemiz; en alt kademeden en üst kademeye kadar tüm çalışanları için aşağıdaki normları kabul ettiğini beyan eder.

 • Eğitim, öğretim, bilimsel çalışma ve yönetim süreçlerinde esas olan insan odaklı yaklaşımdır. Çalışanlarımızın fiziksel ve ruhsal sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek kötü çalışma ortamı ve koşullarını ortadan kaldırmak en temel önceliğimizdir.
 • Üniversitemizde gerek öğretim elemanı, gerek idari personel ve gerekse öğrenciler arasında hiçbir şekilde; din, dil, ırk, cinsiyet ve siyasal görüş ayrımı yapılamaz.
 • Tüm öğretim elemanları, bilgiye ulaşma, bilgiyi üretme ve bilgiyi yayma süreçlerinde akademik özgürlüğe sahiptir.
 • Tüm öğretim elemanları, bilgiye ulaşma, bilgiyi üretme ve bilgiyi yayma süreçlerinde ulusal bütünlüğü korumakla yükümlüdür.
 • Öğretim elemanlarının akademik yükselmelerinde hiçbir şekilde mobing uygulanmasına göz yumulmaz. Uygulandığına dair şikâyetler ilgili kurullarda ciddiyetle incelenir ve gereği yapılır.
 • Üniversitemizde öğretim elemanları ve çalışanların haklarını savunmak için sendikal ve mesleki olarak örgütlenmeleri temel hak ve özgürlük olarak en öncelikli alanlardır.
 • Öğrencilerin üniversite yönetiminde aktif yer almaları için yasal mekanizmaların kurulması desteklenmektedir.
 • Üniversitemiz, cinsiyet ayrımcılığına karşıdır ve özellikle kadına yönelik şiddetle mücadelede öncüdür.
 • Üniversitemiz, çocuk istismarına şiddetle karşı çıkar ve mücadele için gerekli mekanizmaları kurar.
 1. Üniversitemiz hayvan hakları konusunda duyarlıdır ve hiçbir canlıya eziyet edilmesi, kötü davranılması ve katledilmesini kabul etmez.
 1. Üniversitemiz çevreci tutuma sahiptir ve gelişme ekseninde yeşil büyüme  anlayışıyla hareket eder.

 

Dr. Vahdet ÖZKOÇAK

ÖGESEN Genel Başkanı